Årsmötesprotokoll 2015 – siktstråk – rishögen

Länk till protokollet 2015

Siktstråken diskuteras på årsmötet och styrelsen föreslår att medlemmarna pekar ut träd för fällning enligt följande ordning: Använd silvertejp och skriv med tusch/vattenfast penna namn och telefonnummer på de träd som önskas fällda. Prata gärna ihop er med grannarna om vilka träd som skymmer. Markeringar ska vara gjorda före den sista augusti. Önskemålen samordnas av styrelsen i samverkan med markägaren. Valda träd huggs ner under vintern. Detta gäller bara träd som står på grönområdet, dvs ej enskild tomtmark.

Vad gäller rishögen tas tidsbegränsningen bort så att vi kan lägga ris för senare avhämtning hela säsongen. Däremot är platsen enbart avsedd för fastigheter inom Romleborgsområdet och det uppmanas till aktsamhet så att inte vägdiket täpps till.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.