Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

Klubba

Torsdag den 20:e juli kl 10 i på Lexö / Hamnmagasinet

Härmed kallas till årsmöte i Romleborgs samfällighetsförening

HANDLINGAR:

Föredragningslista

Romleborg Verksamhetsberättelse för 2016

Budget_ 2017

Romleborg valberedningens förslag 2017

Kaffekopp

Bookmark the permalink.

Comments are closed.