Välkommen till Romleborg

By Martin | – 16:04 |

Tack för goda insatser under städdagen 12 maj. 

 

Även Romleborg omfattas av de nya direktiven beträffande personuppgifter och vår policy finns under GDPR-fliken ovan.

Detta är web-plats för Romleborg och alla på Resö 12:1 med omnejd. Här finner Du information som rör vårt område, samfälligheten och våra föreningar. På web-platsen finns kartor, planer, protokoll och uppgifter om kontaktpersoner.Har Du bidrag till web-platsen eller synpunkter skicka gärna detta till web-ansvarig som är  Martin Björkman med E-post: martin@romleborg.se

Ny ris-policy:  Då den tidigare risdeponin i Romledalen blev allt för stor och förfulande och har den nu avvecklats. Fortsättningsvis får vi lämna vårt ris på Resös centrala deponi mitt emot Skärström/Justinbacken. Infart vid från stora vägen till höger i riktning fastlandet. Denna plats kommer gälla för hela Resö.

Alltså – lägg inget ris i dalen eller på stränderna

Styrelsen

 

Kommentera