Välkommen till Romleborg

By Martin | – 16:04 |

Våren är här och vi kallar nu till vår första arbetsdag som traditionsenligt går av stapeln Kr Him-lördagen: 12 maj kl 10. Samling vid tennisbanan.

Arbetsuppgifter: Fixa väghålor, snygga till efter risdeponin, strandstädning, mm

Som vanligt ställer vi ut en skräpcontainer för medlemmarnas stugröjning – inget miljöavfall eller elskrot i den tack.

Väl mött: Styrelsen

Detta är web-plats för Romleborg och alla på Resö 12:1 med omnejd. Här finner Du information som rör vårt område, samfälligheten och våra föreningar. På web-platsen finns kartor, planer, protokoll och uppgifter om kontaktpersoner.Har Du bidrag till web-platsen eller synpunkter skicka gärna detta till web-ansvarig som är  Martin Björkman med E-post: martin@romleborg.se

Ny ris-policy:  Då den tidigare risdeponin i Romledalen blev allt för stor och förfulande och har den nu avvecklats. Fortsättningsvis får vi lämna vårt ris på Resös centrala deponi mitt emot Skärström/Justinbacken. Infart vid från stora vägen till höger i riktning fastlandet. Denna plats kommer gälla för hela Resö.

Alltså – lägg inget ris i dalen eller på stränderna

Styrelsen

 

Kommentera