Välkommen till Romleborg

By Martin | – 16:04 |

Protokoll_Årsstämma_2017

Detta är web-plats för Romleborg och alla på Resö 12:1 med omnejd. Här finner Du information som rör vårt område, samfälligheten och våra föreningar. På web-platsen finns kartor, planer, protokoll och uppgifter om kontaktpersoner.Har Du bidrag till web-platsen eller synpunkter skicka gärna detta till web-ansvarig som är  Martin Björkman med E-post: martin@romleborg.se

Ny ris-policy hösten 2017:  Då den tidigare risdeponin i Romledalen blivit allt för stor och förfulande kommer den att avvecklas under hösten. Markägaren har nu en överenskommelse med Skärström om att vi framledes får deponera ris på en särskild plats mitt emot Skärström/Justinbacken. Infart vid vägspeglarna på stora vägen till höger i riktning fastlandet. Denna plats kommer gälla för hela Resö och villkor kommer att utarbetas och anslås här.  Styrelsen

 

Kommentera