Föreningen

Organisationsnummer: 717908-1687   Bankgiro: 5658-0467  

Föreningens postadress och IBAN-nummer 

Samfällighetsföreningen förvaltar Romleborgs gemensamhetsanläggningar för väg och grönområdet. Totalt ingår 65 fastigheter inom planområdet Resö 12:1 och området strax norr därom. Årsstämman som är föreningens beslutande organ hålls på Resö i juli varje år. Styrelsen som bestående av 7 personer träffas i ett antal styrelsemöten under året. All information delges på föreningens web-plats samt på anslagstavlan vid postlådorna på Resö under sommartid.

Föreningens styrelse 2017-2018:
Martin Björkman Romleborg 19 (ordförande)
Gabriella Olofsson Romleborg 83 (vice ordförande)
Stig Berntsen Romleborg 41A (kassör)
Anna Sörebö Romleborg 25 (ledamot)
Jan Eric Anderson Romleborg 13 (ledamot)
Kristin Zacharoff Romleborg 41B (ledamot)
Karl-Johan Malmqvist Romleborg 91 (ledamot)

Revisorer: Jenny Lantz och Victor Östling.  Ersättare: Johan Forsell och Kent Östling
Valberedning: Helene Tranell och Karin Thorn

Personuppgiftsansvarig: Martin Björkman Epost: martin@romleborg.se

Uppgifter om medlemmar publiceras ej längre men uppgifter kan fås från styrelsen

Föreningens stadgar

Kommentera