Föreningen

Organisationsnummer: 717908-1687   Bankgiro: 5658-0467  

Föreningens postadress och IBAN-nummer 

Samfällighetsföreningen förvaltar Romleborgs gemensamhetsanläggningar för väg och grönområdet. Totalt ingår 65 fastigheter inom planområdet Resö 12:1 och området strax norr därom. Årsstämman som är föreningens beslutande organ hålls på Resö i juli varje år. Styrelsen som bestående av 7 personer träffas i ett antal styrelsemöten under året. All information delges på föreningens web-plats samt på anslagstavlan vid postlådorna på Resö under sommartid.

Föreningens styrelse 2018-2019:

Gabriella Olofsson Romleborg 83 (ordförande) telefon 0703-479555
Martin Björkman Romleborg 19 (vice ordförande)
Stig Berntsen Romleborg 41A (kassör)
Jan Eric Anderson Romleborg 13 (sekreterare)
Anna Sörebö Romleborg 25 (ledamot)
Kristin Zacharoff Romleborg 41B (ledamot)
Karl-Johan Malmqvist Romleborg 91 (ledamot)

Revisorer: Jenny Lantz och Victor Östling.  Ersättare: Johan Forsell och Kent Östling
Valberedning: Helene Tranell och Karin Thorn

Personuppgiftsansvarig: Martin Björkman Epost: martin@romleborg.se

Uppgifter om medlemmar publiceras ej längre men uppgifter kan fås från styrelsen

Föreningens stadgar

Kommentera