Föreningen

Organisationsnummer: 717908-1687   Bankgiro: 5658-0467  IBAN-nr: SE45 8000 0835 1900 3013 4589 BIC: SWEDSESS

(Använd Google Chrome som webbläsare om du inte kan öppna länkarna)

Samfällighetsföreningen förvaltar Romleborgs gemensamhetsanläggningar för väg och grönområdet. Totalt ingår 65 fastigheter inom planområdet Resö 12:1 och området strax norr därom.

Varje vår anordnas en gemensam arbetsdag för väg, strand och grönområde  på lördagen under Kristi Himmelsfärdshelgen. Samling kl 10 vid tennisbanan.

Årsstämman är föreningens beslutande organ och hålls på Resö i juli månad varje år. Årsmöteshandlingarna anslås på föreningens web-plats samt på anslagstavlan vid postlådorna på Resö.

Föreningens styrelse 2020/2021:

Gabriella Olofsson, Romleborg 83 (ordförande) telefon: 0703479555

Jan Eric Anderson, Romleborg 13 (vice ordförande) telefon: 0703472028

Stig Berntsen, Romleborg 41A (kassör)

Karl-Johan Malmqvist, Romleborg 91 (ledamot)

Anna Sörebö, Romleborg 25 (ledamot)

Karin Thorn, Romleborg 27 (ledamot)

Kristin Zacharoff, Romleborg 41B (ledamot)

 

Revisorer: Jenny Lantz och Victor Östling.  Ersättare: Johan Forsell och Kent Östling
Valberedning: Martin Björkman och Anders Hedenstedt

Personuppgiftsansvarig: Gabriella Olofsson Epost: gabriella@romleborg.se

 

Kommentera