Föreningen

Organisationsnummer: 717908-1687   Bankgiro: 5658-0467  IBAN-nr: SE45 8000 0835 1900 3013 4589 BIC: SWEDSESS

(Använd Google Chrome som webbläsare om du inte kan öppna länkarna)

Samfällighetsföreningen förvaltar Romleborgs gemensamhetsanläggningar för väg och grönområdet. Totalt ingår 65 fastigheter inom planområdet Resö 12:1 och området strax norr därom.

Varje vår anordnas en gemensam arbetsdag för väg, strand och grönområde  på lördagen under Kristi Himmelsfärdshelgen. Samling kl 10 vid tennisbanan.

Årsstämman är föreningens beslutande organ och hålls på Resö i juli månad varje år. Årsmöteshandlingarna skickas med e-mail samt anslås på föreningens web-plats och på anslagstavlan vid postlådorna på Resö.

Stadgar

Efternamn och fastighetsnr

Föreningens styrelse 2023/2024:

Gabriella Olofsson, Romleborg 83 (ordförande) telefon: 0703479555

Eric Lundh, Romleborg 1C (vice ordförande) telefon: 0705515120 (bild saknas)

Johan Forsell, Romleborg 41B (kassör) (bild saknas)

Karl-Johan Malmqvist, Romleborg 91 (ledamot)

Anna Sörebö, Romleborg 25 (sekreterare)

Karin Thorn, Romleborg 27 (ledamot)

Morten Braendengen, Romleborg 7 (ledamot) (bild saknas)

Revisorer: Stig Berntsen och Aud Signe Heggem.  Ersättare: Lennart Boström och Kent Östling

Valberedning: Martin Björkman och Karin Kempe

Personuppgiftsansvarig: Gabriella Olofsson Epost: gabriella@romleborg.se

Lämna ett svar