Kartor-planer

Här finns kartor, planer och avtal     (i PDF-format)            

Naturvårdsplan 2001 för Resö 12:1 m.fl

Naturvårdsområde gränser i Romleborg

Uppdaterad fastighetskarta Romleborg + Vallbostrand  nov 2010

Plankartan    1  MB

Plankartan illustrerad  1 MB

Romleborgsnummer 75 kB

Resö i Tanums översiktsplan 2002    437 kB

Ritning på VA-nätet  efter inmätning juni-07 450 kB

Vägskylten

Gemensamhetsanläggning vägar Resö GA:23

Gemensamhetsanläggning natur Resö GA:22

VA-avtalet tecknat med kommunen 2005-09-20

Krav på urinseparering Bilaga till VA-avtalet 2006-09-29

 

 

Comments are closed.