Tennisföreningen

nyabananHogens Tennisförening har 36 medlemmar. Varje år arrangeras en tennisturnering i slutet av juli som brukar vara uppskattad. 
Föreningens ekonomi är god och idag betalar varje medlem in en avgift på 200 kr per år. 
Föreningens bankgironummer är 562-0265. Avgiften betalas in varje år i oktober-november. 
För Dig som inte är medlem men som önskar spela någon gång under sommaren brukar föreningen hyra ut en tid mot erläggande av avgift. 

Ny ordförande i tennisföreningen är Gabriella Stigen Gullbrandson.

Gabriella kommer uppdatera denna fliken på hemsidan och under 2018 kommer dessutom ett nät-baserat bokningssystem att införas så man kan boka och avboka timmar via dator eller en smartphone.  /Martin oktober-17

 

 

Comments are closed.