Årsstämman 2018

Årsstämma 2018 Tisdag den 24:e juli kl 10:00 på Lexö / Hamnmagasinet Härmed kallas till årsmöte i Romleborgs samfällighetsförening HANDLINGAR: Föredragningslista Romleborg Verksamhetsberättelse för 2017 Budget_ 2018 Valberedningen 2018 Protokoll_Årsstämma_2018