Årsmötesprotokoll 2015 – siktstråk – rishögen

Länk till protokollet 2015

Siktstråken diskuteras på årsmötet och styrelsen föreslår att medlemmarna pekar ut träd för fällning enligt följande ordning: Använd silvertejp och skriv med tusch/vattenfast penna namn och telefonnummer på de träd som önskas fällda. Prata gärna ihop er med grannarna om vilka träd som skymmer. Markeringar ska vara gjorda före den sista augusti. Önskemålen samordnas av styrelsen i samverkan med markägaren. Valda träd huggs ner under vintern. Detta gäller bara träd som står på grönområdet, dvs ej enskild tomtmark.

Vad gäller rishögen tas tidsbegränsningen bort så att vi kan lägga ris för senare avhämtning hela säsongen. Däremot är platsen enbart avsedd för fastigheter inom Romleborgsområdet och det uppmanas till aktsamhet så att inte vägdiket täpps till.

 

 

Städdag 2 den 23 juli

Ni som missade städ och arbetsdagen i våras får en ny chans torsdag 23 juli.

Eftersom det stora flertalet kom till dagen i våras blir arbetsdag 2 i mindre format, dvs ingen allmän samling vid tennisbanan. Ni som inte hade möjlighet att delta i våras ombedes ta kontakt med styrelsen på årsmötet eller vid annat tillfälle för lämplig arbetsuppgift.

/Martin

Romleborgs Masters 23 juli 2015

Romleborg Masters i golf går av stapeln på Mjölkeröd s GK den 23 juli med första start kl. 10.34.
Var och en tar med ett litet pris i 100 kronorsklassen.
Vi spelar poängbogey. 18 hål.
Från fjolåret är Anders Hedenstedt titelförsvarare.
Anmälan senast 20 juli till John Forsell tel 0525/25127 eller 0705/509401.