Skogssyn 24 oktober

Skogskommittén har nu gjort en första rundvandring bland silvertejparna och med gula band märkt ett antal träd som kommer föreslås för avverkning. Förslaget är varsamt och följer de principer som anges i den naturvårdsvårdsplan som upprättats för området. Vi kommer dessutom samråda med länsstyrelsens naturvårdsenhet så inget otillåtet görs inom… Continue reading