Tack för städinsatserna

Stor uppslutning av gammal som ung vid årets första städdag. Trots ruggigt väder gick Romleborgarna man ur huse med räfsor och spadar. Riset röjdes, strandrågen räfsades, vägbulan återuppstod och containern fylldes.
För er som missade städdag 1 kör vi en dag till i sommar och hoppas då kunna fika tillsammans.

Ordförande visar med hela handen

Ordförande visar med hela handen

Öyvind och Lena minglar med Assar

Öyvind och Lena minglar med Assar F

 

 

 

 

 

Foto: Louise

Städdag nr 1 – lördag 16 maj 2015

Lördag 16 maj går vi ut tillsammans och gör vår första städ och arbetsdag.

Samling vid tennisbanan kl 10. Tag gärna med redskap.

Vi ska städa området, stranden, fixa vägbulan och dra samman nedfallna grenar och ris.

Som vanligt bjuder föreningen på en avfallscontainer under helgen.

Lägg inget elskrot, miljöfarligt och stort byggavfall i containern.

Roy kommer harva stranden så ta gärna med räfsa

 

Välkommen till Romleborg

Detta är web-plats för Romleborg och alla på Resö 12:1 med omnejd. Här finner Du information som rör vårt område, samfälligheten och våra föreningar.På web-platsen finns kartor, planer, protokoll och uppgifter om kontaktpersoner.

Har Du bidrag till web-platsen eller synpunkter skicka gärna detta till web-ansvarig som är  Martin Björkman med E-post: martin@romleborg.se