Årsstämman 2018

Årsstämma 2018 Tisdag den 24:e juli kl 10:00 på Lexö / Hamnmagasinet Härmed kallas till årsmöte i Romleborgs samfällighetsförening HANDLINGAR: Föredragningslista Romleborg Verksamhetsberättelse för 2017 Budget_ 2018 Valberedningen 2018 Protokoll_Årsstämma_2018

Årsstämman 2016

Årsstämma 2016 Tisdag den 19:e juli kl 10 i Resö församlingshem Härmed kallas till årsmöte i Romleborgs samfällighetsförening Sedvanlig ”mingelpaus” då vi bjuder på kaffe med dopp HANDLINGAR: Föredragningslista Verksamhetsberättelse 2015 Budgetförslag för 2016-17 Valberedningens förslag 

Skogssyn 24 oktober

Skogskommittén har nu gjort en första rundvandring bland silvertejparna och med gula band märkt ett antal träd som kommer föreslås för avverkning. Förslaget är varsamt och följer de principer som anges i den naturvårdsvårdsplan som upprättats för området. Vi kommer dessutom samråda med länsstyrelsens naturvårdsenhet så inget otillåtet görs inom… Continue reading

Gallring i skogen

Som vi tidigare informerats har alla givits möjlighet att med en namnad silvertejp lämna önskemål om gallring för ökad sikt i grönområdet. Det har nu kommit upp en hel del tejp i skogen och alla dessa träd ska inte avverkas. En kommitté kommer nu att tillsammans med markägaren gå genom… Continue reading

Årsmötesprotokoll 2015 – siktstråk – rishögen

Länk till protokollet 2015 Siktstråken diskuteras på årsmötet och styrelsen föreslår att medlemmarna pekar ut träd för fällning enligt följande ordning: Använd silvertejp och skriv med tusch/vattenfast penna namn och telefonnummer på de träd som önskas fällda. Prata gärna ihop er med grannarna om vilka träd som skymmer. Markeringar ska… Continue reading

Städdag 2 den 23 juli

Ni som missade städ och arbetsdagen i våras får en ny chans torsdag 23 juli. Eftersom det stora flertalet kom till dagen i våras blir arbetsdag 2 i mindre format, dvs ingen allmän samling vid tennisbanan. Ni som inte hade möjlighet att delta i våras ombedes ta kontakt med styrelsen… Continue reading