Kajak kurs 12 juli

Kajak-kurs för nybörjare

Onsdag 12. juli kommer vi att anordna en nybörjarkurs for alla som är intresserade av att lära paddla kajak.

Då kommer Einar som tidigare har haft kurser på Resö till ön för att lära ut dom mest grundläggande principerna

Kursen tar ca fyra timmar, och kostar kr 500,- pr pers.

Anmälan till lena@sikh.no

Har du inte tillgång till kajak men gärna vill gå kursen ändå så informera om detta vid anmälan

 

Skogssyn 24 oktober

Skogskommittén har nu gjort en första rundvandring bland silvertejparna och med gula band märkt ett antal träd som kommer föreslås för avverkning. Förslaget är varsamt och följer de principer som anges i den naturvårdsvårdsplan som upprättats för området. Vi kommer dessutom samråda med länsstyrelsens naturvårdsenhet så inget otillåtet görs inom de reservatsgränser som finns. Sammanlagt är nu 80 träd inom hela Romleborg numrerade och gulmarkerade. Vi tar gärna emot inspel från Romleborgare i frågan.    Länk till vår Naturvårdsplan-2001

P1000173 (2)
Skogskommittén uppställd med undantag av Louise som hade förhinder

Gallring i skogen

Som vi tidigare informerats har alla givits möjlighet att med en namnad silvertejp lämna önskemål om gallring för ökad sikt i grönområdet.
Det har nu kommit upp en hel del tejp i skogen och alla dessa träd ska inte avverkas. En kommitté kommer nu att tillsammans med markägaren gå genom önskemålen. Efter moget övervägande kommer vi sedan låta genomföra en varsam gallring av vissa träd. En första syn inför detta arbete kommer göras lördag 24 oktober.

Romleborgs skogskommitté: Björkman, Berntsen, Anderson, Lekang, Hedenstedt, Söderlund i samråd med Fredriksson

Årsmötesprotokoll 2015 – siktstråk – rishögen

Länk till protokollet 2015

Siktstråken diskuteras på årsmötet och styrelsen föreslår att medlemmarna pekar ut träd för fällning enligt följande ordning: Använd silvertejp och skriv med tusch/vattenfast penna namn och telefonnummer på de träd som önskas fällda. Prata gärna ihop er med grannarna om vilka träd som skymmer. Markeringar ska vara gjorda före den sista augusti. Önskemålen samordnas av styrelsen i samverkan med markägaren. Valda träd huggs ner under vintern. Detta gäller bara träd som står på grönområdet, dvs ej enskild tomtmark.

Vad gäller rishögen tas tidsbegränsningen bort så att vi kan lägga ris för senare avhämtning hela säsongen. Däremot är platsen enbart avsedd för fastigheter inom Romleborgsområdet och det uppmanas till aktsamhet så att inte vägdiket täpps till.