Skogssyn 24 oktober

Skogskommittén har nu gjort en första rundvandring bland silvertejparna och med gula band märkt ett antal träd som kommer föreslås för avverkning. Förslaget är varsamt och följer de principer som anges i den naturvårdsvårdsplan som upprättats för området. Vi kommer dessutom samråda med länsstyrelsens naturvårdsenhet så inget otillåtet görs inom de reservatsgränser som finns. Sammanlagt är nu 80 träd inom hela Romleborg numrerade och gulmarkerade. Vi tar gärna emot inspel från Romleborgare i frågan.    Länk till vår Naturvårdsplan-2001

P1000173 (2)
Skogskommittén uppställd med undantag av Louise som hade förhinder

Bookmark the permalink.

Comments are closed.