Årsstämman 2016

Årsstämma 2016

Klubba

Tisdag den 19:e juli kl 10 i Resö församlingshem

Härmed kallas till årsmöte i Romleborgs samfällighetsförening

Sedvanlig ”mingelpaus” då vi bjuder på kaffe med dopp

HANDLINGAR:

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2015

Budgetförslag för 2016-17

Valberedningens förslag 

Kaffekopp

Bookmark the permalink.

Comments are closed.